Scan passend onderwijs voor visitaties

Speciaal voor het inzichtelijk maken van de stand van zaken rond passend onderwijs in de school, is de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs (COP) ontwikkeld. Deze visitatie richt zich specifiek op de organisatie en invulling van de (extra) ondersteuning op de school. Een COP is niet beoordelend, maar gericht op het in beeld brengen van de eigen ontwikkelmogelijkheden van de school ten aanzien van passend onderwijs. Door het ontwikkelingsgerichte karakter kan een COP actief bijdragen aan de kwaliteitscyclus van de school en/of van het samenwerkingsverband.

Ter voorbereiding op de visitatie vult de school de Scan passend onderwijs voor visitaties in, waardoor er inzicht ontstaat in hoe de school ervoor staat als het gaat om de ondersteuning rond passend onderwijs. Op basis van de resultaten van de Scan passend onderwijs voor visitaties formuleert de school een ontwikkelingsvraag die het uitgangspunt vormt van de visitatie.

Start Scan passend onderwijs voor visitaties
Hieronder kunt u een keuze maken tussen het aanmaken van een schoolaccount (als u de Scan passend onderwijs voor visitaties wilt gebruiken voor een visitatie), het invullen van de Scan passend onderwijs voor visitaties (als u van de school een code heeft ontvangen om mee te doen) of het invullen van een demo Scan passend onderwijs voor visitaties (als u snel inzicht wilt in de stand van zaken rond de ondersteuning in uw school zonder dat u een visitatie wilt uitvoeren). Ter voorbereiding op een visitatie maakt u altijd eerst een schoolaccount aan zodat u de Scan passend onderwijs voor visitaties breed uit kan zetten in uw school. Hiermee krijgt u een gedegen beeld van uw school vanuit diverse perspectieven (bijvoorbeeld van docenten, teamleiding, zorgteam en OOP).

Start Scan passend onderwijs voor visitaties

Heeft u van uw school een code ontvangen om (alleen of als groepje) de Scan passend onderwijs voor visitaties in te vullen, vul uw gegevens hieronder in en klik op ‘Start scan’.

(De code die u van school heeft ontvangen.)

Account aanmaken

Maak hier een schoolaccount aan om de Scan passend onderwijs voor visitaties uit te zetten in de school als voorbereiding op een collegiale visitatie. Dit draaiboek helpt u om het instrument op de juiste manier in te zetten. NB: u maakt één account aan per visitatie-eenheid. Dat kan zijn de gehele school, maar ook een locatie of een team.

Demo scan

Bent u nieuwsgierig hoe de Scan passend onderwijs voor visitaties er uit ziet zonder dat u de scan in de school wilt uitzetten, start dan hier de demo scan.