Scan voor scholen in po en vo

De Scan Passend Onderwijs geeft aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelingsgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. De scan kan zowel door een individuele school worden ingevuld als op initiatief van het samenwerkingsverband. De resultaten van de deelnemende scholen zijn vervolgens onderling te vergelijken.

Domeinen

De scan kan worden ingevuld door iedereen die professioneel betrokken is bij het onderwijs. Door de scan breed uit te zetten binnen de school krijgt u een totaalbeeld van de huidige situatie op uw school. U stelt als het ware een diagnose van het passend onderwijs op uw school: waar liggen de risico’s? En op welke domeinen kunt u de kwaliteit van passend onderwijs verbeteren? Dit zijn de domeinen die u met de scan in beeld brengt:

  • Visie en beleid passend onderwijs
  • Schoolcultuur
  • Primair proces: passend onderwijs in de school
  • Primair proces: passend onderwijs in de klas
  • Personeelsbeleid
  • Financieel beleid
  • Relatie met het samenwerkingsverband
  • Samenwerking: expertise benutten

Handleiding
Gebruik van de scan: klik hier.
Gesprekshandleiding: klik hier.

Start Scholenscan

Heeft u van uw school of samenwerkingsverband een code ontvangen om (alleen of als groepje) de  Scholenscan in te vullen? Voer dan hieronder uw code, e-mailadres en functie in en klik op ‘Start scan’.

(De code die u van school heeft ontvangen.)

Account aanmaken

Krijg inzicht in passend onderwijs bij u op school of de scholen binnen uw samenwerkingsverband. Organiseer een scan en start vandaag nog.

Demo scan

De demo scan geeft u een indruk van de vragen die er worden gesteld. Deze demo scan maakt geen deel uit van een groter geheel in tegenstelling tot de scan, waarbij de resultaten worden gebundeld. Selecteer in het veld welke scan u wilt uitvoeren.