Scan voor scholen in po en vo

De Scan Passend Onderwijs is een zelfevaluatie-instrument en geeft inzicht in passend onderwijs op uw school en kan worden ingevuld door iedereen die professioneel betrokken is bij het primair- of voortgezet onderwijs. Daarnaast is er de optie om de scan door ouders in te laten vullen.

Domeinen

De scan kan worden ingevuld door iedereen die professioneel betrokken is bij het onderwijs. Door de scan breed uit te zetten binnen de school krijgt u een totaalbeeld van de huidige situatie op uw school. U stelt als het ware een diagnose van het passend onderwijs op uw school: Wat doet u al goed? Welke aandachtspunten zijn er en waar liggen de risico’s? Met behulp van deze input kunt u het gesprek met elkaar voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen de school rond passend onderwijs. De scan bestaat uit zeven domeinen:

  1. Visie en beleid
  2. Ondersteuning in de school
  3. Samenwerking en expertisebenutting partners
  4. Positie van de leerling
  5. Positie van de ouder
  6. Kwaliteitszorg en cultuur
  7. Bekwaamheden leraren

Handleiding

Gebruiks- en gesprekshandleiding: klik hier

Start Scholenscan

Heeft u van uw school of samenwerkingsverband een code ontvangen om (alleen of als groepje) de  Scholenscan in te vullen? Voer dan hieronder uw code, e-mailadres en functie in en klik op ‘Start scan’.

(De code die u van school heeft ontvangen.)

Account aanmaken

Krijg inzicht in passend onderwijs bij u op school of de scholen binnen uw samenwerkingsverband. Organiseer een scan en start vandaag nog.

Demo scan

De demo scan geeft u een indruk van de vragen die er worden gesteld. Deze demo scan maakt geen deel uit van een groter geheel in tegenstelling tot de scan, waarbij de resultaten worden gebundeld. Selecteer in het veld welke scan u wilt uitvoeren.