Voorbereiding visitatie: De Ondersteuningsscan

Gaat u voor het eerst een scan uitzetten als voorbereiding op een collegiale visitatie, dan sturen we u graag door naar de nieuwe, verbeterde scan: Scan passend onderwijs voor visitaties
Heeft u eerder de Ondersteuningsscan uitgezet en wilt u inloggen op uw resultaten of een nieuwe scan uitzetten om te vergelijken met de eerdere resultaten, dan kunt u inloggen op deze pagina

Speciaal voor het inzichtelijk maken van de stand van zaken rond passend onderwijs in de school, is de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs (COP) ontwikkeld. Deze visitatie richt zich specifiek op de organisatie en invulling van de (extra) ondersteuning op de school. Een COP is niet beoordelend, maar gericht op het in beeld brengen van de eigen ontwikkelmogelijkheden van de school ten aanzien van passend onderwijs. Door het ontwikkelingsgerichte karakter kan een COP actief bijdragen aan de kwaliteitscyclus van de school en/of van het samenwerkingsverband.

Ter voorbereiding op de visitatie vult de school de Ondersteuningsscan in, waardoor er inzicht ontstaat in hoe de school ervoor staat als het gaat om de ondersteuning rond passend onderwijs. Op basis van de resultaten van de Ondersteuningsscan formuleert de school een ontwikkelingsvraag die het uitgangspunt vormt van de visitatie.

Hieronder kunt u een keuze maken tussen het aanmaken van een schoolaccount (als u de Ondersteuningsscan wilt gebruiken voor een visitatie), het invullen van een  Ondersteuningsscan (als u van de school een code heeft ontvangen om mee te doen) of het invullen van een demo Ondersteuningsscan (als u snel inzicht wilt in de stand van zaken rond de ondersteuning in uw school zonder dat u een visitatie wilt uitvoeren). Ter voorbereiding op een visitatie maakt u altijd eerst een schoolaccount aan zodat u de Ondersteuningsscan breed uit kan zetten in uw school. Hiermee krijgt u een gedegen beeld van uw school vanuit diverse perspectieven (bijvoorbeeld van docenten, teamleiding, zorgteam en OOP).

Start Ondersteuningsscan

Heeft u van uw school een code ontvangen om (alleen of als groepje) de Ondersteuningsscan in te vullen, vul uw gegevens hieronder in en klik op ‘Start scan’.

(De code die u van school heeft ontvangen.)

Account aanmaken

Maak hier een schoolaccount aan om de Ondersteuningsscan uit te zetten in de school als voorbereiding op een collegiale visitatie. Deze handleiding helpt u om het instrument op de juiste manier in te zetten. NB: u maakt één account aan per visitatie-eenheid. Dat kan zijn de gehele school, maar ook een locatie of een team.

Demo scan

Bent u nieuwsgierig hoe de Ondersteuningsscan er uit ziet zonder dat u de scan in de school wilt uitzetten, start dan hier de demo scan.