Wat kan ik met de resultaten?

Scaninitiator

Zodra u de scan heeft gesloten, kunt u per functie de resultaten bekijken. Het volledige overzicht van de scan is beschikbaar op het moment dat de scan is gesloten.

U kunt de resultaten van een scan bekijken nadat u ingelogd. Klik hiervoor op de link in het linkermenu ‘Bekijk scangroepen’.

Hier is een overzicht te vinden van de scangroepen die u heeft aangemaakt. Door op de desbetreffende scangroepen te klikken, komt u op een overzichtspagina. Hier worden alle scans die u hebt aangemaakt voor een scangroep weergegeven.

Door op de button ‘Bekijk resultaten’ te klikken, komt u bij een schematische weergave van een scan.

De resultaten staan in een spinnenweb grafiek per domein en kan ook per functie worden bekeken. Ook kunt u door op een domein te klikken, de gemiddelde scores per functie bekijken. Onderaan vindt u een balk waarin het verschil tussen het hoogste en laagste gemiddelde over alle functies in percentages wordt weergegeven.

Terug naar alle vragen