Scan over bestuurlijke samenwerking

De Scan bestuurlijke samenwerking is een zelfevaluatie-instrument dat input geeft aan het management, bestuur, deelnemende besturen en intern toezicht van het samenwerkingsverband om het gesprek met elkaar te voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen samenwerkingsverbanden. De scan legt de resultaten van de respondenten naast elkaar en geeft een uitvoerig beeld van de manier waarop de samenwerking binnen het samenwerkingsverband door de deelnemers wordt ervaren. De resultaten geven mogelijk taal en handvatten om de kwaliteit van samenwerking ter sprake te brengen, te begrijpen en te verbeteren. Ook levert de scan input voor het maken van een SWOT-analyse en een werkplan met concrete acties en een tijdsplanning.

Deelnemers

De scan is in te vullen door:

 • Directie en bestuur van het samenwerkingsverband (bestuurlijke functie)
 • De deelnemende schoolbesturen aan het samenwerkingsverband (eigenaarsfunctie)
 • De intern toezichthouders van het samenwerkingsverband (toezichthoudende functie)
 • Leden van de OPR en MR (medezeggenschapsfunctie)

Domeinen

De scan bestaat uit acht domeinen, waarbij een samenwerkingsverband ervoor kan kiezen om domeinen aan of uit te zetten:

 1. Dekkend netwerk van voorzieningen
 2. Regionale samenwerking
 3. Advisering, beoordeling en toelaatbaarheid
 4. Visie, ambities en doelen
 5. Uitvoering
 6. Kwaliteitscultuur
 7. Evaluatie, verantwoording en dialoog
 8. Ouders (en leerlingen)

Handleiding

Gebruiks- en gesprekshandleiding: klik hier

Start Scan bestuurlijke samenwerking

Heeft u een code ontvangen om (alleen of als groepje) de Scan bestuurlijke samenwerking in te vullen? Voer dan hieronder uw code, e-mailadres en functie in en klik op ‘Start scan’.

(De code die u van school heeft ontvangen.)

Account aanmaken

Krijg inzicht in de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen uw samenwerkingsverband. Organiseer een scan en start vandaag nog.

Demo scan

De demo scan geeft u een indruk van de vragen die er worden gesteld. Deze demo scan maakt geen deel uit van een groter geheel in tegenstelling tot de Scan bestuurlijke samenwerking, waarbij de resultaten worden gebundeld.