Header image

Scan Passend Onderwijs

De scan Passend Onderwijs geeft u inzicht in het passend onderwijs bij u op school. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden: de uitkomsten van deze scan geven een helder beeld van de stand van zaken, geeft aanknopingspunten voor gesprekken, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs.

Hoe werkt de scan?

 


 

Heeft u van uw school een code ontvangen om (alleen of als groepje) een Scan Passend Onderwijs in te vullen, start dan de individuele Scan Passend Onderwijs:

(De code die u van school heeft ontvangen.)

Krijg inzicht in het passend onderwijs bij u op school. Organiseer een scan voor uw school en start vandaag nog.

Deze scan geeft u een indruk van de vragen die er worden gesteld. De individuele scan maakt geen deel uit van een groter geheel in tegenstelling tot de schoolscan. Bij de schoolscan worden de resultaten gebundeld. De schoolscan kunt u invullen nadat u een uitnodiging via uw e-mail hebt ontvangen.