Scan Passend Onderwijs

De Scan Passend Onderwijs geeft aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelingsgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. Er zijn vier verschillende vragenlijsten:
1) voor scholen in het po
2) voor scholen in het vo
3) over bestuurlijke samenwerking en
4) ter voorbereiding op een visitatie.

De twee scans gericht op het po en vo zijn zowel door een individuele school in te vullen als op initiatief van het samenwerkingsverband, waarbij de resultaten van de deelnemende scholen onderling zijn te vergelijken.

Scan voor scholen in po en vo

Bezoek de scan
Scan bestuurlijke samenwerking

Bezoek de scan
Scan ter voorbereiding visitatie

Bezoek de scan